Vitajte na stránke softvéru eBroker. Nájdete tu základné informácie týkajúce sa vlastností produktu a požiadaviek na systém. V prípade, že na stránke nenájdete všetky potrebné informácie, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. 

Radi zodpovieme Vaše otázky. Kontaktujte nas !

 

eBroker

eBroker je nový softvér určený pre elektronickú obojsmernú komunikáciu s colnou správou. Tento softvér sme vyvinuli na základe našich dlhoročných skúseností v preprave tovarov a so spoluprácou s Colným riaditeľstvom SR.

 

Použitie

 eBroker je založený na elektronickom spracovaní údajov colných vyhlásení a súvisiacich dokumentov a podporuje aj „papierové“ postupy formou tlače potrebných dokumentov.

Poskytuje:

 • jednoduché vypĺňanie údajov,
 • upozorňuje na pravidlá,
 • ľahké ovládanie,
 • prehľadný reporting

a teda spokojnosť zákazníka

 

Databázy

Programové databázy podporujú využitie štandartných nástrojov pre reporting. eBroker využiva databázy subjektov, číselníkov a tovaru pre všetky moduly (dovoz, vývoz, tranzit). eBroker je autorizovaný Colným riaditeľstvom SR. Garantujeme našim zákazníkom stály súlad s platnou legislatívou.

Výhody

 • Dostupnosť cez web
 • Automatické aktualizácie softvéru a číselníkov
 • Možnosť prehľadávať číselník cez formuláre alebo priamo
 • Fulltextové prehľadávanie číselníkov
 • Nápovede v poliach formulárov
 • Využiteľnosť údajov medzi rôznymi formulármi (JCD, DCH; ECV, T, ATR, CMR, CIM)
 • Adaptabilný reporting
 • Evidencia MCK
 • Evidencia ekonomických režimov
 • Vytváranie žiadostí a príloh pre ekonomické režimy
 • Tlač do formulárov aj na čistý papier
 • Možnosť vytvorenia interface s inými systémami
 • Rozdelenie pracovníkov podľa pracovísk (divízii) – prehľadné usporiadanie dokumentov
 • Kontrola na zoznam teroristov
 • Fakturácia

Demoverzia online