• pripojenie na elektronickú podateľňu CEP (ale veď toto už máme .. )
  • elektronické spracovanie importov (ale veď toto máme už tiež .. )
  • vylepšený reporting (už sa nebudeme opakovať .. :D )